BabyOrNot fører tre ulike testtyper: Strimmel, stav og kassett.

Strimmel
Strimmeltesten er den klart billigste graviditetstesten. Denne typen selges på apoteker, i dagligvarebutikker og også hos BabyOrNot. For å gjennomføre testen må du først samle opp urinen din i et beger og deretter dyppe strimmelen i begeret for at den skal suge til seg urin.
Teststrimlene er ikke pakket inn i en beskyttende plastforsegling, slik som stavtesten og kassettesten. Det fører til flere mulige feilkilder ved gjennomføring av testen.

Stav
BabyOrNot anbefaler generelt å bruke teststaven. Staven er den dyreste testen, men samtidig den testen som er enklest å bruke. Teststaven har en beskyttende plastforsegling som reduserer mulige feilkilder. Du tisser direkte på den absorberende delen av teststaven. Det er altså ikke nødvendig å samle opp urinen på forhånd.

Kassett
Kassetten kan som regel ikke kjøpes på apoteket eller i andre butikker. Den brukes for det meste av leger og andre profesjonelle. Testen har den nøyaktigste testprosedyren, der urinen først samles opp i en pipette. Deretter dryppes et nøyaktig antall dråper urin ned på testens absorberende del. Kassetten er beskyttet av en plastforsegling, på samme måte som teststaven. Kassetten er det profesjonelle valget.