BabyOrNot erbjuder tre olika testtyper: Teststicka, Teststav och kassett.

Teststicka (strip)
Teststickan är det absolut billigaste graviditetstestet. Denna testtyp säljs på apotek, i dagligvarubutiker och också av BabyOrNot. När du gör testen ska du först samla upp urin i en behållare, där stickan sedan doppas ner för att suga upp urinen.
Teststickan är inte omgiven av en skyddande plastförsegling på det sätt som staven och kassetten är. Detta gör att det finns några fler möjliga felkällor då testet görs. 

Teststav (midstream)
BabyOrNot rekommenderar teststaven framför de andra testmetoderna. Staven är den dyraste testtypen, men är på samma gång mest praktisk att använda. Teststaven har en skyddande plastförsegling, som gör att antalet möjliga felkällor minskar och du kan kissa direkt på den absorberande delen av teststaven. Det är alltså inte nödvändigt att samla urin i en behållare.

Kassett (cassette)
Kassetten kan som regel inte köpas på apoteket eller i andra butiker, eftersom den oftast endast används av läkare och annan professionell vårdpersonal. Detta test har den mest exakta testproceduren. Urinen samlas först upp i en pipett och sedan droppas ett exakt antal droppar ned på testets absorberande del. Liksom teststaven är kassetten omgiven av en skyddande plastförsegling. Kassetten är det professionella valet.